45-års Jubilæum

Indbydelse kan læses ved at klikke her 

Vi oplever i øjeblikket stor interesse for Taekwondo og har desværre ikke flere ledige pladser på vores begynder/børne hold.
Det er muligt at blive skrevet op på venteliste, så man får besked når der igen er plads på holdet.

Kontakt os inden du møder op, hvis du ønsker at prøve Taekwondo.

Bestyrelse

Ulrik R. Pedersen
Formand

E-mail: ulrikp@outlook.com
Mobil: 31 12 13 44

Ansvarlig for:
 • Kommunikation til bestyrelse og medlemmer
 • Kommunikation til kommune
 • Kommunikation til DTaF (Dansk Taekwondo Forbund)
 • Kommunikation til WTE (World Taekwondo Europe)
 • Kommunikation til WT (World Taekwondo)
 • Kommunikation for e-mail (Træning og andet)
 • Kommunikation for Facebook (træning og andet)
 • IT-ansvarlig
 • Vedligeholdelse af E-Daedo
 • Tilmeldinger til kurser og stævner
 • Administration for My Fight Book og Simply Compete


Hans Pedersen
Næstformand

E-mail: huktticoach@gmail.com
Mobil: 20 16 60 89

Ansvarlig for:
 • Vedligeholdelse af inventar
 • Vedligeholdelse af bilen
 • Kommunikation til skole
 • Kommunikation for e-mail (kamp)
 • Kommunikation for Facebook (kamp)
 • Administration for VEB
 • Administration for KampDonna Louisa Sørensen
Kasserer

E-mail: dlouisas@outlook.dk
Mobil: 31 15 27 88

Ansvarlig for:
 • Bogføring
 • Ind og udmeldelse af medlemmer (DTaF, Conventus)
 • Kommunikation for e-mail (Indmeldelse og økonomi)
 • Kommunikation for Facebook (Indmeldelse og økonomi)
 • Ansvarlig for rejseplaner
 • Budget opfølgning
 • Head of Team

Jennifer Stegmann
Bestyrelsesmedlem

E-mail: jennifer@primeaustegmann.com
Mobil: 20 66 46 68

Ansvarlig for:
 • Administration for gradueringer
 • Indkøber af dragter og udstyr
 • Medlemslister til instruktører
 • Indvejning til stævner
 • Head of Team
 • VEB Mini

Jeanette Munk Østergaard
Bestyrelsesmedlem

E-mail: nfl.munk@gmail.com
Mobil: 61 79 12 81


John Engstrøm
Revisor

E-mail: john.engstroem@gmail.com
Mobil: 20 87 40 25Jens Rudbeck
Suppleant

Mathias Nielsen
Junior repræsentant


Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer - bestyrelsen konstituerer sig selv:
 • Formand
 • Kasserer
 • Næstformand
 • Bestyrelsesmedlem
 • 1 sekretær
 • 2 suppleanter
Udover bestyrelse og suppleanter har vi følgende:
 • 1 Revisor (vælges direkte på GF)
Ansvar & myndighed:
Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig.

Det er bestyrelsens opgave:
 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger personale herunder instruktører
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel taekwondoverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
 • Udarbejde budget
Kvalifikationer
Medlemmerne af bestyrelsen vil tilsammen have særligt brug for følgende kompetencer:
 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sociale kompetencer i forhold til børnene
 • Indsigt i frivilligt arbejde
 • Forretningsforståelse
 • Delegere
 • Prioritere
 • Økonomisk indsigt
 • Taekwondo-kompetencer
 • Konflikthåndtere
 • Proaktiv
 • Organisere
 • Sætte mål
 • Tænke og arbejde strategisk
Mødefrekvens
11 gange årligt á 3 timer.