Coronavirus (COVID-19)

Følg venligst vores retningslinjer i klubben, for at passe på Jer selv og hinanden.

Retningslinjer:
- Håndsprit skal bruges, når man træder ind i dojangen (træningssalen)
- Hvis det er muligt, skal der holdes 2 meters afstand ved fysiske anstrengelser
- Kihap skal undgås eller reduceres kraftigt
- Ingen håndtryk, kram osv. – begræns fysisk kontakt
- Er man syg, skal man blive hjemme – også ved milde symptomer
- Forældre bedes undgå at gå ind i klubben og i stedet vente udenfor
- Klublokalet er låst og må ikke bruges

Kontakt os inden, hvis i vil prøve komme og prøve Taekwondo, da der er stor interesse for tiden.

Elitepolitik

Målgruppe
Målgruppen for elitepolitikken er for udøvere på kampholdet.
Fra det år de fylder 12 år skal udøverne træne min. 10 timer ugen for udvikling og stævnedeltagelse (taekwondospecifik træning herunder fysisk træning).
Hvis udøverne på kampholdet er under 12 år må de max træne 10 timer om ugen.
Hvis udøverne er i Udviklingscenter (UC), skal de træne min. 12 timer om ugen stigende i forhold til alder. Dog må 1. års kadetter kun træne 1 gang om ugen i UC.
Udøvere der ikke opfylder ovenstående krav til træningsmængde kan kun deltage i kamptræning og stævner efter godkendelse af cheftræneren.

Formål
Vi ønsker med politikken at afstemme forventningerne mellem klub, udøvere og forældre.
Politikken skal sikre, at vi overholder forbundet love og politikker.

Prioritering
Vi har følgende prioriteringer:
  1. Elite
  2. Bredde
Overordnede ansvarlig (ansvarlig for politikken)
Næstformanden har ansvaret for politikken.

Forankring i det daglige (ansvar for implementering af strategien)
Den sportslige ansvarlige i bestyrelsen er ansvarlig for implementering af strategien.

Kommunikation
Politikken synliggøres på klubbens hjemmeside og trænermøder.